ความเป็นมาของศูนย์

  ปี 2558 อ.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ ได้มีแนวคิดที่จะหาศูนย์กลางในการบำบัด ดูอาการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เจ็บป่วยจากอาการต่างๆ ที่ไม่สามารถหาทางรักษาอาการให้ดีขึ้นได้ และมีความสนใจที่จะใช้ศาสตร์แพทย์ทางเลือก ด้วยวิถีพลังงานมาใช้ในการเยียวยา  จึงได้เปิดเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา วางแผนการรักษา ดูแลตนเองและให้การบำบัดด้วยศาสตร์พลังงาน

 

  โดยได้รวบรวมบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยประยุกตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถสูง ร่วมในการนำพลังจิตเข้าไปเชื่อมและถ่ายทอดรักษาอาการในผู้ป่วยเคสต่างๆ
 
  ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อ.วรรณวิไล ได้ใช้ลังจิตในการบำบัดรักษาโรคมาไม่น้อยกว่า หลายร้อยเคส โดยเริ่มจากบุคคลใกล้ตัว จนอาการดีขึ้นและหายไปตามลำดับ  แม้หลายคนจะมองเป็นเรื่องปาฎิหาริย์ แต่ในความเป็นจริงศาสตร์พลังจิตถูกใช้ในการบำบัดเยียวยารักษาโรค มาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณหลายพันปี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่มากมาย
 
  พลังจิตบำบัดโรคของอาจารย์วรรณวิไล นับว่าเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก เนื่องจากเป็นพลังงานที่ได้ผลเชิงประจัก สามารถเห็นผลได้อย่างฉบับพลันทันทีหลังจากผู้ป่วยได้รับพลังงาน โดยทางศูนย์จัดให้มีการถ่ายภาพเอ็กเรย์เพื่อยืนยันผลการรักษาก่อน และหลังการบำบัด ทั้งนี้เอให้การรักษาเป็นไปอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและสามารถพิสูจน์ในรูปแบบวิทยาศาสตร์อันเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยจะเป็นผลลัพธ์ได้ด้วยตนเองอย่างทันทีนั่นเอง
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์  พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์ อโรคยา

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบกันระหว่างผู้ป่วย และ อ.วรรณวิไล ในการให้คำปรึกษาและวางแผนในการบำบัดอาการ
 
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งพลังงาน โดยเฉพาะพลังจิตเอการบำบัดโดย อ.วรรณวิไล  ด้วยเป็นพลังงานที่เข้มข้นและเห้นผลละธ์ได้ในทันที
 
3.เพื่อเป็นการนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ป่วย ที่ไม่ประสงค์จะรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ ที่ต้องมีการรับประทานยา หรือผ่าตัด เป็นต้น
Powered by MakeWebEasy.com