ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ที่มาของศูนย์พลังงานและพลังจิตทิพย์ อโรคยา


  สัญลักษณ์จักระ มีความหมายถึง พลัง ที่แฝงอยู่ในทุกสรรสิ่ง ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงและรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามแก่ตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ และถูกล้องด้วยกลีบบัว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนา อันเป็นเครื่องเชื่อมโยงพลังงานนั้นให้เป็นลังความบริสุทธิ์ เป็นลังงานดี ที่จะสามารถหนุนนำให้ได้พบกับความดีงามในมิติต่างๆ  โดยมีแสงรัศมีแห่งพลังออร่า อันเป็นพลังชีของสิ่งมีชีวิต ที่รายล้อม เพื่อหนุนนำสิ่งมีชีวิตหรือดวงจิตนี้ให้มีพลัง มีความรุ่งโรจน์ มีความเข้มแข็ง สดใส สุกสกราว ให้ดำรงตนอยู่ในโลกได้อย่างงดงาม
Powered by MakeWebEasy.com